Tripla

Arkkitehdit Soini & Horto Oy

KUMPPANIMME SANOIN:

Suuremman skaalan markkinointia isoon kohteeseen.

3D Render OY

REFERENSSIT

Tripla

Olemme tehneet Triplasta ja tulevasta keski-Pasilasta kuvia, animaatioita ja jopa virtuaalitodellisuusesityksiä. Tekemämme Tripla visualisointikuvat ovat olleet lehdissä ja muissa julkaisuissa, erilaisilla internet-foorumeilla, messuilla, tuotemainoksissa. Yökuva keski-Pasilasta ja Triplasta (kts. alla) on muodostunut ikonikuvaksi, joka tulee vastaan monissa eri yhteyksissä esim. kaupunkisuunnittelijoiden ja Helsingin rakennustoiminnasta vastaavien päättäjien seinillä.


Uskomme vahvasti, että olemme onnistuneet Triplan ja keski-Pasilan visualisoinnin avulla luomaan positiivista vaikutelmaa Triplasta ja ehkä jopa omalta vaatimattomalta osaltamme edesauttamaan investointi- ja rakennuspäätöksissä.Pitkän linjan havainnollistamisosaamisemme palveli Pasila One –kilpailuun osallistunutta yhteenliittymää laaja-alaisesti. Kuvien ja hanketta monipuolisesti esitelleen animaation lisäksi käytännössä myös mallinsimme ArchiCAD:illä ensimmäisen kokonaisen tietomalliluonnoksen hankevisiosta yhdessä pääsuunnittelijoiden kanssa.


Kilpailuehdotuksen laatijat OMA ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy käyttivät mallinnus- ja visualisointiosaamistamme työkalunaan kilpailuehdotuksen suunnittelussa. Nopeatempoinen eri ideoiden testaaminen mahdollisti parhaiden ratkaisujen jalostamisen riittävän pitkälle. Yhteistyö maineikkaan ulkomaalaisen toimiston kanssa kulki pitkälti kuvapinnan kautta.

Olennaisten suunnitteluteemojen ja toiminnallisteknisten päälinjojen ratkettua aikaa jäi myös yksityiskohtaisempien ideoiden tutkimiseen. Kilpailuehdotuksen puristista ideaa kehitettiin edelleen samalla esitysaineiston realismin tasoa nostettaessa. Näin kyettiin jo kilpailuvaiheessa tutkimaan taitoa ja näkemystä vaativan detaljisuunnittelun haasteita. Kilpailuehdotuksen liitteeksi toteutettiin myös animaatio, oikeastaan lyhytelokuva.

Elokuvan ideana oli kertoa kilpailuehdotuksen tarina siten, että kuka tahansa sen nähtyään ymmärtää miten ajattelu kaupunkikorttelimittakaavasta rakennusten ja tilojen kautta yksittäisiin ideoihin asti etenee. Tarkempi perehtyminen koko suunnitelmaan on sujuvaa kun sen luonne ja keskeiset piirteet ja ratkaisut on esitelty tehokkaasti kaikille tutulla audiovisuaalisella medialla, liikkuvalla kuvalla.

Hankkeen jatkokehityksen useissa eri vaiheissa 3D Render Oy:n jo olemassa oleva laaja keski-Pasilan ympäristömalli on osoittautunut hyödylliseksi taustamateriaaliksi tutkittaessa kaupunkimittakaavan lähi- ja kaukonäkymiä, tehtäessä ilmakuvasovitteita tai vaikkapa renderoitaessa 360-animaatoita silmikkolaitteille (esim. Oculus VR, Samsung Gear VR ja HTC Vive).


Tulevina vuosina tullaan näkemään paljon Triplaan ja muihin suuriin hankkeisiin liittyviä visuaalisia ja interaktiivisia sekä myös virtuaalisia esityksiä, joilla kaikilla on sama päämäärä: saada läsnäolijat, yleisö, sijoittajat, suunnittelijat, viranomaiset, vuokralaiset ja asiakkaat huomaamaan, ymmärtämään, eläytymään ja lopulta tekemään päätöksensä asioissaan, joihin ostaminenkin kuuluu.Se mikä oli etukäteen ennustettavissa on myös jälkikäteen todennettavissa: suuren hankkeen 3D-mallintamisen ja havainnollistamisen voima sekä suunnittelussa, päätöksenteossa että markkinointiviestinnässä on kiistatonta.

TAKAISIN
ETUSIVULLE